Programowanie komponentowe - prezentacja (zip)
Języki i paradygmaty programowania - prezentacja (zip)