zero vs null

mgr inż. Sławomir Wernikowski
swernikowski AT zut.edu.pl
pok. 103/WI2
konsultacje w semestrze letnim:
środy, 11:15-12:00


/programowanie_wizualne

Wykłady:
 1. Wprowadzenie do programowania wizualnego
 2. Wstęp do TkInter
 3. Zdarzenia
 4. Własności widżetów
 5. Leksykow widżetów
 6. Operowanie grafiką
Laboratoria:
 1. lista zadań

/programowanie_2

Laboratoria:
 1. zadanie #1
 2. zadanie #2
 3. zadanie #3
 4. zadanie #4
 5. zadanie #5
 6. zadanie #6
 7. zadanie #7
 8. zadanie #8
 9. zadanie #9
/programowanie_kart_graficznych

 Adresy komputerów laboratoryjnych (dostęp przez SSH i RDP z intranetu ZUT):

#1 31.193.99.121
#2 31.193.99.122 PO IV_Pkg_L_31 B
#3 31.193.99.123 PO IV_Pkg_L_30 A
#4 31.193.99.124
#5 31.193.99.125 PO IV_Pkg_L_30 B
#6 31.193.99.126 PO IV_Pkg_L_31 A
#7 31.193.99.119
#8 31.193.99.120

Ocena z laboratorów >= 4,5 zwalnia z testu zaliczającego wykład.

Wykłady:

 1. Łagodne wprowadzenie do CUDA (PDF)
 2. Architektura i API cz. 1 (PDF)
 3. Architektura i API cz. 2 (PDF)
 4. Różności (PDF)
 5. Architektura i API cz. 3 (PDF)
 6. Architektura i API cz. 4 (PDF)
 7. API sterownika (PDF)
 8. Programowanie z użyciem PTX (PDF)
Laboratoria:
 1. zadanie 1 (2019-03-16)
 2. zadanie 2
 3. zadanie 3
 4. zadanie 4
 5. zadanie 5
/programowanie_sieciowe

Wykłady:
 1. wstęp do programowania gniazd
 2. gniazda na UDP
 3. użycie gniazd po stronie serwera
 4. gniazda z C#
 5. model ISO/OSI
 6. protokół HTTP
 7. protokół IP6
Laboratoria:
 1. zadanie base64
 2. zadanie pop3
 3. zadanie MIME
 4. zadanie FTP
 5. zadanie http
 6. zadanie httpd

/programowanie_w_językach_skryptowych

Wykłady:
 1. Perl - wprowadzenie
 2. Perl - funkcje
 3. Perl - pakiety i moduły
 4. Perl - RE
 5. Python
Laboratoria:
 1. zadanie 1 (2019-03-04)
 2. zadanie 2 (2019-03-18)
 3. zadanie 3
 4. zadanie 4
 5. zadanie 5
 6. zadanie 6 

/systemy_operacyjne_2

Treści zadań oraz zasady prowadzenia i zaliczania zajęć znajdują się tutaj (dostępne z intranetu ZUT).