Zadanie #1 (termin piątkowy: 2019-03-10)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Napisać funkcję do przekształcania liczby zapisanej przy pomocy cyfr i liter na ich zapis przy pomocy samych cyfr (tylko liczby całkowite, przynajmniej do 1Sp, zapis może zawierać kropkę dziesiętną). Nazwy zmiennych, funkcji itd. mają być angielskie. Po wykonaniu poniższszego fragmentu kodu:

std :: cout << ConvertFromSymbolic ( "4M" ) << std :: endl ;
std :: cout << ConvertFromSymbolic ( "54T" ) << std :: endl ;
std :: cout << ConvertFromSymbolic ( "5.434B" ) << std :: endl;

powinny się wyświetlić wartości:

4 000 000
54 000 000 000 000
5 434 000 000

Spacje nie są konieczne. Błędy w zapisie obsłużyć w najlepszy znany sobie sposób.
Poniżej znajduje sie tabela z najważniejszymi wartościami.

M Million 1 000 000
B Billion 1 000 000 000
T Trillion 1 000 000 000 000
Qa Quadrillion 1 000 000 000 000 000
Qi Quintillion 1 000 000 000 000 000 000
Sx Sextillion 1 000 000 000 000 000 000 000
Sp Septillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Oc Octillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Możliwe jest również użycie oficjalnych oznaczeń SI. Zwracam też uwagę, że jest to tzw. short scale, czyli kolejne nazwy są nadawane liczbom tysiąckrotnie większym od poprzednich. Brak też miliarda znanego z long scale, gdzie liczby powyżej biliona są nazywane po dodaniu sześciu cyfr.