Zadanie #2 (termin piątkowy: 2019-03-10)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Na podstawie kopii kodu z zadania z pierwszych zajęć przygotować wersję programu posługującą się klasą i obiektami tej klasy. Kod z poprzednich zajęć proszę przechować oddzielnie. Nazwy zmiennych, klas i obiektów mają być po angielskie.

Oczekujemy klasy o szkielecie zbliżonym do poniższego:

class BigNumber
{
public:
    BigNumber(string); // tworzy obiekt klasy BigNumber o wartości argumentu z przyrostkiem
    string ToString();  // zwraca tekstową reprezentację obiektu BigNumber
}

Ewentualne pola i własności prywatne pozostawione są decyzji autora. 

Minimalna implementacja ma umożliwiać utworzenie obiektu klasy BigNumber. Następnie na rzecz tego obiektu należy wywoałać metodę, która zwróci reprezentację danej przechowanej w obiekcie. Program ma zawierać utworzenie przynajmniej kilku obiektów z różnymi wartościami i pokazanie na ekranie ich zwartościi. Sama klasa nie może pobierać niczego z klawiatury ani wypisywać niczego na ekran.