Zadanie #3 (termin piątkowy: 2019-03-17)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Przygotować 2 klasy:
Wyposażyć obie klasy w konstruktor i konstruktor kopiujący oraz w metody zwracające własności obu klas w postaci stringa. Wykorzystać klasy w kodzie tworzącym 2 drużyny po 5 zawodników oraz wykreować trzecią drużynę, będącą kopią drugiej. Wyświetlić skład  wszystkich 3 drużyn. Zmienić dane jednego z zawodników (konieczna metoda do zmiany danych). Wyświetlić raz jeszcze dane wszystkich drużyn.

Uwaga: żadna z metod w obu klasach nie pisze niczego na cout.
Uwaga: użycie tablicy w miejsce kontenera std::vector obniża ocenę.