Zadanie #4 (termin piątkowy: 2019-03-23)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Do klas przechowujących drużyny i zawodników dodać funkcjonalność odczytu i zapisu przechowywanych przez nie danych z  i do plików tekstowych. Program na starcie powinien zapytać o nazwę pliku (pliku o takiej nazwie szukamy w bieżącym katalogu - w przypadku projektów w VS może to być podkatalog bin/Debug w katalogu projektu).

Uwaga: Klasa opisująca drużynę odczytuje z pliku o wskazanej nazwie pojedyncze linie, a przetwarzaniem linii na dane zawodnika zajmuje się klasa zawodnik (np. na wejściu jednego ze swoich konstruktorów może otrzymać linię w postaci łańcucha znaków).

Dane jednego zawodnika są przechowywane jako jedna linia w pliku, a własności są od siebie oddzielone średnikiem.

Oczekiwana zawartość kodu demonstracyjnego:

Przykłady (kod cpp):