Zadanie #6 (termin piątkowy: ?)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Przygotować klasę do obsługi macierzy liczb rzeczywistych. Klasa musi posiadać metody pozwalające na:
Klasa ma mieć także funkcje do zapisu i odczytu (wariant konstruktora) danych do i z pliku  tekstowego o podanej nazwie.

Przykładowy kod demonstracyjny powinien zawierać:
Wskazówka: do reprezentrowania macierzy użyj wektora wektorów, np. tak:

std :: vector < std :: vector < double > > data;