Zadanie #7 (termin piątkowy: ?)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Do klasy opisującej macierz (zad #6) dodać nowe funkcjonalności:
Proszę nie konstruować żadnego menu i pobierać informacji od użytkownika! Dotyczy to również nazwy pliku z danym, wartości macierzy przechowywać w pliku i tam je ew.
modyfikować. Pliki mogą mieć stałą nazwę (podawaną oczywiście przy wywołaniu konstruktora, a nie w jego środku).
Dodatkowo wydzielić oddzielny plik na część naglówkową klasy i jej część implementacyjną. Należy zwrócić uwagę, żeby w pliku naglówkowym nie używać konstrukcji using namespace. Powoduje to zaburzenia działania mechanizmu przestrzeni nazw 

Przykladowy kod demonstracyjny powinien zawierać:
kody przykładowe
  1. użycie konstrukcji autozad7_auto.cpp
  2. użycie wyjątków: zad7_throw.cpp
  3. użycie wektora: zad7_vect.cpp