Zadanie #8 (termin piątkowy: ?)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018


Dodać do macierzy (zadania 6 i 7) operatory przeciążone i zademonstrować ich działanie. Przygotować wersję macierzy jako szablon (template). Wszystkie tworzone w programie obiekty macierzy powinny zawierać elementy
typu float. Przykład implementacji klas szablonowych podano w pliku zad8_temp.cpp.
Dodać do klasy następujące operatory:
Ponadto należy zmienić kopiowanie danych tak, aby korzystać z std::copy. Przykładowy kod demonstracyjny powinien zawierać:
Dodatkowo premiowane będzie dodanie metody obliczania wyznacznika dla macierzy (np. tylko 2x2, dla innych można rzucać wyjątek).
Ważne zasady:
Przykładową implementację przeciążania kilku operatorów zawiera plik zad8_oper.cpp.