Zadanie #9 (termin piątkowy: ?)

© dr inż. Piotr Błaszyński, 2018

Uwaga: w zadaniu kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie sprytnych wskażników (przykład w pliku zad9_smart.cpp).

Przygotować 3 klasy do obsługi prostej gry. Poszczególne klasy mają się znaleźć w oddzielnych plikach - część deklaracyjna klasy w pliku o nazwie klasy z rozszerzeniem .h (niektóre standardy .hh, .hpp), cześć implementacyjna z rozszerzeniem .cpp (.cc, .cxx). W przypadku VS wykonujemy to przy pomocy prawego przycisku myszy i wybieramy Add -> Class. Należy utworzyć 3 klasy:

Scenariusze mają być zawarte w 2 funkcjach (po jednej na scenariusz), funkcja main() ma zawierać tylko i wyłącznie wywołanie tych funkcji.

Przykładowy kod demonstracyjny:
Wprowadzenie do walki elementu losowego (np. pola decydującego jak duży wpływ na wynik zadanych obrażeń ma mieć czynnik losowy) będzie premiowane wyższą oceną..

Przykład użycia dziedziczenia zawiera plik zad9_inher.cpp.