Lista zadań nr 3

Zadanie 1 (1,5 punktu)

Zaprojektuj i zaimplementuj program doświadczalny, który wykaże, w jaki sposób arytmetyka zmiennoprzecinkowa urządzeń CUDA wpływa na dokładność złożonych obliczeń. Porównaj wyniki uzyskane z urządzenia i z hosta i przedyskutuj je.

Zadanie 2 (1,5 punktu)

Zaprojektuj i zaimplementuj program doświadczalny, który wykaże, w jaki sposób odwijanie pętli przeprowadzane przez kompilator NVCC wpływa na czas wykonania złożonych obliczeń. Przedyskutuj wyniki.