Lista zadań nr 4

Uwaga!
Plik tgz z przykładem z wykładu znajduje się tutaj.

Zadanie #1 (2 pkt).
Napisz program obliczający wartość wielomianu stopnia n (≤ n < 128) na urządzeniu CUDA:

f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2 + a1x1 + a0

Załóż, że do kodu kernela przekazywane są następujące dane:
W kodzie kernela użyj funkcji pow() oraz stosownej funkcji atomowej..

Zaimplementuj rozwiązanie w postaci kodu pracującego na poziomie API sterownika. Wyróżnij wspólny plik nagłówkowy (.h), plik ze źródłem kernela (.cu) i plik programu zasadniczego (.c). Dopisz plik Makefile i dołącz go do rozwiązania.

Zadanie #2 (1 pkt)
Zmodyfikuj dowolny z wcześniejszych programów w taki sposób, aby kod używał wyłącznie API sterownika.