Lista zadań nr 5

Zadanie #1 (1 pkt)

Zmodyfikuj program z wykładu w taki sposób, aby kernel zakodowany w języku PTX zastępował i-ty element wektora jego oryginalną wartością podniesioną do potęgi i.
Wskazówka: PTX nie oferuje rozkazu obliczającego wartość xy, dysponuje jednak parą rozkazów o nazwach ex2 (obliczający 2x) i lg2 (obliczający log2x)

Zadanie #2 (2 pkt)

Napisz w języku PTX kernel obliczający wartość wielomianu stopnia n dla argumentu równego x. Kernel otrzymuje trzy parametry:
Ocena = 2.0 + suma punktów.