Zadanie #6 - serwer http

Zadanie

Napisz program uruchamiany poleceniem postaci:

myhttpd port dir

Program powinien pełnić funkcję serwera http, nasłuchującego na porcie port i serwującego dokumenty z katalogu dir

Załozenia dodatkowe:

na ocenę 3.0:
na ocenę 4.0:na ocenę 5.0: Serwer powinien prawidłowo odpowiedzieć na żądanie z przeglądarki i spowodować wyświetlenie w niej zawartości serwowanej strony.

Proszę zwrócić uwagę na poprawne serwowanie plików binarnych (np. obrazków).

Najprostszy z możliwych skrypt CGI zamieszczony jest tutaj. Skrypt rozpoznaje z jaką metodą został uruchomiony i emituje dokument HTML, w którym cytuje całe otrzymane zapytanie. Skrypt jest z konieczności bardzo ułomny, ale powinien wystarczyć do testowania własnego serwera http.

Program może zostać napisany w dowolnym języku, ale nie jest dozwolone użycie specjalizowanych bibliotek/klas obsługujących http.