PWJS (lab) -- zadanie #1 

Napisz w języku Perl  program o nazwie myls, działający jako namiastka polecenia ls.
Diagnostyka błędów wykonania może być symboliczna, ale nie może być zerowa.

Wariant na ocenę 3.0:

Program powinien akceptować jeden nieobowiązkowy parametr:Zestawienie powinno zawierać nazwy plików wypisane w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej.

Wariant na ocenę 4.0:

Program powinien akceptować dwa nieobowiązkowe parametry podane w dowolnej kolejności:Zestawienie "krótkie" powinno zawierać wyłącznie nazwy plików wypisane w jednej kolumnie. Zestawienie "długie" powinno dla każdego odnalezionego wpisu zawierać (w tej kolejności):

Wariant na ocenę 5.0:

Jak w wersji na 4.0, ale program powinien akceptować trzy nieobowiązkowe parametry podane w dowolnej kolejności:

Funkcje do wykorzystania w rozwiązaniu zadania: