PWJS (lab) -- zadanie #2

Problem

Tutaj znajdziesz plik kalendarza w formacie ICS, pobrany z systemu eDziekanat i zawierający semestralny plan zajęć pewnego wykładowcy WI ZUT. Twoim zadaniem jest napisanie skryptu parsującego takie pliki i wydobywającego z nich następujące informacje:

na ocenę 3.0: łączną liczbę godzin lekcyjnych (!) zaplanowanych na cały semestr
na ocenę 4.0: j.w., ale z rozbiciem na przedmioty,formy zajęć i formy studiów
na ocenę 5.0: j.w. oraz wygeneruj plik w formacie CSV (z polami ograniczonymi cudzysłowami i rozdzielonymi przecinkami), zawierający wszystkie dane z pliku przeniesione do formy tabelarycznej.

Plik kalendarza wczytuje się na z stdin.

Uwaga: To jest zadanie na wyrażenia regularne! Ich użycie jest wymagane!

Uwaga 2: Rozwiązania z "hardkodowanymi" nazwami przedmiotów będą miały obniżoną ocenę. Skrypt powininen prawidłowo parsować dowolny plan zajęć, nie tylko ten z przykładu.