PWJS (lab) -- zadanie #3

Ocena = 2.0 + suma punktów z zadania.

Problem

Tutaj i tutaj znajdują się strony z wynikami konkursu organizowanymi co roku przez nasz Wydział. Zakładamy, że dokumenty html tych stron znajdują się w lokalnym systemie plików (np. zapisane przez przeglądarkę z użyciem operacji Zapisz stronę jako..."). Twoim zadaniem jest napisanie skryptu parsującego takie pliki i wydobywającego z nich następujące informacje:

na ocenę 3.0: nazwę zawodnika (kolumna NAME) i liczbę punktów (kolumna SCORE)
na ocenę 4.0: nazwę zawodnika (kolumna NAME), nazwę konta użytkownika (zaszytą w kodzie HTML w kolumnie NAME) oraz liczbę punktów z każdego zadania (zastąp kropkę dziesiętną przecinkiem, a pola zawierające '-' liczbą 0,0)
na ocenę 5.0: jak w przypadku oceny 4,0, ale dodatkowo wprowadź mechanizm wczytywania pliku tekstowego o nazwie przekazywanej przez argument skryptu, zawierającego nazwy kont zawodników (po jednym w wierszu), którzy mają być uwzględnieni przy wyprowadzaniu zestawienia; konta niewymienione w tym pliku są pomijane.

Plik html wczytuje się na z stdin, a uzyskany ekstrakt należy wyprowadzić na stdout w formacie CSV (z polami ograniczonymi cudzysłowami i rozdzielonymi przecinkami)

Zwróć uwagę na fakt, że liczba kolumn tabeli wyników jest zmienna!

Uwaga: To jest zadanie na wyrażenia regularne! Ich użycie jest wymagane!