PWJS (lab) -- zadanie #5

Zadanie.

Napisz w języku Python program, który wyszukuje duplikaty plików. Duplikatami nazywamy pliki o identycznym rozmiarze i identycznej zawartości (bajt po bajcie). Program oczekuje:
Program przegląda wskazany katalog/katalogi i wyprowadza na stdout zestawienie np. w takiej postaci:

# findduplicates /home /tmp
duplicated: (size: 1234567b)
/home/user/images/suzy/DSC239480.jpg
/home/mariusz/zdjęcia/znalezione/foto.jpg

/tmp/92jshakejh293r.tmp