PWJS (lab) -- zadanie #6

Zadanie.

Zakoduj w języku Python dowolnie wybrane z zadań od 1 do 3.
Wymaganie i punktacja są takie, jak w oryginalnych zadaniach.